Duża ilość budynków stawianych w centrach miast lub przy drogach szybkiego ruchu, tudzież torach kolejowych, narzuca na inwestorów pewne wyzwania. Inwestycje usytuowane w takich miejscach muszą być odpowiednio zabezpieczone, jeśli chce się zapewnić użytkownikom komfort. Wibroizolacja budynków w wielu przypadkach nie ma większego znaczenia, jednak jeśli budynek znajduje się w miejscu narażonym na powstawanie wibracji, jest to niemal konieczne.

Czym są wibracje przenoszone na budynek?

Fakt, że w miastach stosuje się wibroizolacje budynków jest podyktowany dość prostymi zjawiskami fizycznymi. Pojawianie się wibracji w żadnym przypadku nie jest bardzo groźne dla mieszkańców źle zabezpieczonych budynków, jednak jest niezwykle uciążliwe, a dla wielu nawet dyskwalifikuje budynek z użytkowania. Trzeba jednak zaznaczyć, że brak wibroizolacji może mieć niewielki szkodliwy wpływ na zdrowie. Same drgania przenoszone na budynek są wynikiem niewielkich wibracji o różnej częstotliwości, które są przenoszone z gruntu lub powietrza na bryłę budynku. Drgania przenoszone są elementami nośnymi, takimi, jak fundamenty i ściany nośne. Mogą one jednak roznosić się też po ścianach działowych. Niestety wpływa to bardzo negatywnie na komfort użytkowania, więc mając problem z brakiem wibroizolacji, nie ma innego rozwiązania, jak przeprowadzić kompletny remont budynku.

Wibroizolacja

Zabezpieczenie istniejących budynków

Jeśli budynek już stoi, może to wiązać się z pewnymi ograniczeniami, jednak pewne rozwiązania można wdrożyć także w już wybudowanych obiektach. O wiele tańszym rozwiązaniem jest uwzględnienie wibroizolacji budynków już na etapie projektowania. Na Rekoplast.pl można znaleźć szerokie spektrum produktów dedykowanych do wibroizolacji budynków. Na stronie znajdują się szczegółowe parametry poszczególnych produktów, które określają przydatność w danej sytuacji. Produkty wykorzystywane do zabezpieczenia budynków zawsze należy dobierać na podstawie znajomości potrzeb danego obiektu.

Wibroizolacja budynków – które elementy budynku trzeba zabezpieczyć?

Jeśli zabezpieczenie przed drganiami ma być wykonane optymalnie, musi uwzględniać wszystkie elementy posadawiające budynek w gruncie. Dotyczy to więc ław fundamentowych zabezpieczanych ze wszystkich stron. Do wibroizolacji stosuje się maty wibroakustyczne, które mają za zadanie pochłaniać i rozpraszać drgania, czego efektem jest to, że nie są przenoszone na cały budynek. Izolacje montuje się zarówno po bokach, jak i pod ławami fundamentowymi. Jeśli wdrożenie takiego rozwiązania jest możliwe, będzie optymalnie zabezpieczać budynek. Jeśli zaś nie da się tego wykonać, trzeba zamontować izolację na jak największej powierzchni.

Gdzie trzeba stosować wibroizolację budynków?

Wibroizolacja budynków jest zawsze stosowana w dobrze zaprojektowanych obiektach w centrach miast. W takich miejscach bowiem trudno o uniknięcie drgań. Wynikają one z dużego ruchu samochodowego, przejeżdżających tramwajów, a nawet metra. Planując budowę, trzeba pamiętać, że droga, tory lub linia metra może generować drgania przenoszone po gruncie na bardzo duże odległości, więc analiza położenia budynku zawsze powinna poprzedzać decyzję o stosowaniu wibroizolacji.

Dotyczy to również obszarów wysoko uprzemysłowionych, na których znajdują się fabryki lub na przykład kopalnie. W takich regionach wibroizolację budynków należy uwzględniać tak samo, jak w przypadku budowy obiektu w centrum miasta. Dotyczy to nie tylko dużych budynków biurowych i wielorodzinnych, ale także niewielkich budynków usługowych, czy domów jednorodzinnych, w których komfort życia może być znacząco obniżony, przez brak zabezpieczenia wibroakustycznego.

Jakie są koszty zabezpieczenia wibroakustycznego?

Analizując, jakie są koszty zabezpieczenia akustycznego, można stwierdzić, że nie są one zbyt wysokie, w stosunku do płynących z niego korzyści. Trudno jednak jednoznacznie oszacować koszty, jeśli nie zna się konkretnego projektu budynku. Na etapie budowy, koszt jest zależny w dużej mierze od powierzchni zabezpieczanej powierzchni, czyli powierzchni ław fundamentowych.