REKOSQUARE

Produkt o jednostronnie nadanej strukturze kwadratu. Cechują go wysokie parametry akustyczne i wibroizolacyjne. Posiada optymalną elastyczność oraz doskonałe właściwości antypoślizgowe. Dzięki swojej wytrzymałości i sztywności znajduje bardzo szerokie zastosowanie.

 

Przykładowe zastosowanie

  • podkład pod jastrych
  • element ściany działowej
  • element ściany mobilnej
  • element sportowej nawierzchni elastycznej
  • nawierzchnie do sal fitness i siłowni
  • transport towarów
  • obudowy maszyn
  • fundamenty i podesty maszyn i urządzeń
  • stanowiska pracy
  • ciągi komunikacyjne
Kategoria:

Mata gumowa REKOSQUARE 
Grubość / Thickness
PN-EN 12431:2013-7 [mm]
8
Masa powierzchniowa / Area weight
PN-EN ISO 23997:2012 [kg/m2]
3,6
Gęstość / Density
PN-EN 1602:2013-7 [kg/m3]
1050
Szerokość / Width
PN-EN 822:2013-07 [m]
1,20 [+/- 3%]
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength
- wzdłuż / along
- w poprzek / across
PN-EN ISO 1798:2009 [N/mm2]
2,85
2,45
Wydłużenie przy zerwaniu / Alongation at break
- wzdłuż / along
- w poprzek / across
PN-EN ISO 1798:2009 [%]
87
89
Grubość w próbie ściskania / Thickness under load
- dL 250Pa
- dB 2kPa
- dB 48kPa →2kPa
PN-EN 12431:2013-07 [mm]

9,0
8,7
8,7

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 / Compressive stress at 10% relative strain σ10
PN-EN 826 [kPa]
5,89
Klasa odporności ogniowej / Fire behaviour
PN-EN 13501-1:2019-02
E
Współczynnik tłumienia dźwięku ∆Lw
Impact sound improvement ∆Lw
EN ISO 10140, EN ISO 717-2 [dB]
16 dB
(1 warstwa maty pod jastrychem 50mm)
(one mat layer under 50 mm screed)
Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw
Airborne sound insulation index Rw
PN-EN ISO 10140-2, PN-EN ISO 717-1 [dB]
- -
FormaGrubośćWymiary rolkiIlość w rolce
Rolka8 mm1,2 x 10 m12 m2