REKOFLAT LD

Gumowa mata płaskiej strukturze zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Posiada niską gęstość, optymalną elastyczność, wysokie parametry akustyczne oraz wibroizolacyjne.

Przykładowe zastosowanie

  • podkład pod jastrych
Kategoria:

Mata gumowa REKOFLAT LD 
Grubość / Thickness
PN-EN 12431:2013-7 [mm]
6
Masa powierzchniowa / Area weight
PN-EN ISO 23997:2012 [kg/m2]
3,1
Gęstość / Density
PN-EN 1602:2013-7 [kg/m3]
1042
Szerokość / Width
PN-EN 822:2013-07 [m]
1,20 [+/- 3%]
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength
- wzdłuż / along
- w poprzek / across
PN-EN ISO 1798:2009 [N/mm2]
0,64
0,35
Wydłużenie przy zerwaniu / Alongation at break
- wzdłuż / along
- w poprzek / across
PN-EN ISO 1798:2009 [%]
39
51
Grubość w próbie ściskania / Thickness under load
- dL 250Pa
- dB 2kPa
- dB 48kPa →2kPa
PN-EN 12431:2013-07 [mm]

9,8
9,3
7,6

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 / Compressive stress at 10% relative strain σ10
PN-EN 826 [kPa]
3,74
Klasa odporności ogniowej / Fire behaviour
PN-EN 13501-1:2019-02
E
Współczynnik tłumienia dźwięku ∆Lw
Impact sound improvement ∆Lw
EN ISO 10140, EN ISO 717-2 [dB]
18 dB
(1 warstwa maty pod jastrychem 50mm)
(one mat layer under 50 mm screed)
Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw
Airborne sound insulation index Rw
PN-EN ISO 10140-2, PN-EN ISO 717-1 [dB]
- -
FormaGrubośćWymiary rolkiIlość w rolce
Rolka6 mm1,2 x 5 m6 m2