REKOFLAT HD

Mata gumowa obustronnie gładka o wysokiej gęstości oraz dużej wytrzymałości, co czyni z niej dokonały materiał wibroizolacyjny. Cechują ją dobre odpowiednie właściwości antypoślizgowe oraz odpowiednia elastyczność.

Przykładowe zastosowanie

  • element sportowej nawierzchni elastycznej
  • nawierzchnie do sal fitness i siłowni
  • transport towarów
  • transport osób
  • obudowy maszyn
  • fundamenty i podesty maszyn i urządzeń
  • stanowiska pracy
  • ciągi komunikacyjne
Kategoria:

Mata gumowa REKOFLAT HD      
Grubość / Thickness
PN-EN 12431:2013-7 [mm]
3456810
Masa powierzchniowa / Area weight
PN-EN ISO 23997:2012 [kg/m2]
2,83,84,75,37,310,1
Gęstość / Density
PN-EN 1602:2013-7 [kg/m3]
1040104010401020984993
Szerokość / Width
PN-EN 822:2013-07 [m]
1,20
[+/- 3%]
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength
- wzdłuż / along
- w poprzek / across
PN-EN ISO 1798:2009 [N/mm2]
3,26
3,14
2,67
2,54
3,17
3,08
1,93
2,07
3,05
2,72
2,76
2,47
Wydłużenie przy zerwaniu / Alongation at break
- wzdłuż / along
- w poprzek / across
PN-EN ISO 1798:2009 [%]
99
91
120
100
106
104
75
90
118
132
130
126
Grubość w próbie ściskania / Thickness under load
- dL 250Pa
- dB 2kPa
- dB 48kPa →2kPa
PN-EN 12431:2013-07 [mm]
3,9
3,7
3,7
5,0
4,8
4,7
6,0
5,5
5,5
7,0
6,7
6,6
10,6
10,4
8,8
13,5
13,2
11,6
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 / Compressive stress at 10% relative strain σ10
PN-EN 826 [kPa]
4,97 8,27 11,1 13 83,4 294
Klasa odporności ogniowej / Fire behaviour
PN-EN 13501-1:2019-02
EEEEEE
Współczynnik tłumienia dźwięku ∆Lw
Impact sound improvement ∆Lw
EN ISO 10140, EN ISO 717-2 [dB]
12
(1 warstwa maty pod jastrychem 50mm)
(one mat layer under 50 mm screed)
- - - - - - - - - -
Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw
Airborne sound insulation index Rw
PN-EN ISO 10140-2, PN-EN ISO 717-1 [dB]
- - - - - - 28 - - 35

FormaGrubośćWymiary rolki / płytyIlość w rolce / płycie
Rolka2 mm1,2 x 10 m12m2
Rolka3 mm1,2 x 10 m12 m2
Rolka4 mm1,2 x 10 m12 m2
Rolka5 mm1,2 x 10 m12 m2
Rolka6 mm1,2 x 5 m6 m2
Płyta8 mm1,2 x 1,0 m1,2 m2
Płyta10 mm1,2 x 1,0 m1,2 m2