REKOFLAT HD

Mata gumowa obustronnie gładka o wysokiej gęstości oraz dużej wytrzymałości, co czyni z niej dokonały materiał wibroizolacyjny. Cechują ją dobre odpowiednie właściwości antypoślizgowe oraz odpowiednia elastyczność.  

Przykładowe zastosowanie

  • element sportowej nawierzchni elastycznej
  • nawierzchnie do sal fitness i siłowni
  • transport towarów
  • transport osób
  • obudowy maszyn
  • fundamenty i podesty maszyn i urządzeń
  • stanowiska pracy
  • ciągi komunikacyjne
Kategoria:

Opis

Mata gumowa REKOFLAT HD 
Grubość
PN-EN 12431:2013-07 [mm]
3 / 4 / 5 / 6
Masa powierzchniowa
PN-EN ISO 23997:2012 [kg/m2]
2,8 / 3,8 / 4,7 / 5,3
Gęstość
PN-EN 1602:2013-07 [kg/m3]
1040 - 3, 4, 5 mm
1020 - 6 mm
Szerokość
PN-EN 822:2013-07 [m]
1,20 [+/- 3%]
Wytrzymałość na rozciąganie
- wzdłuż
- w poprzek
PN-EN ISO 1798:2009 [N/mm2]

3,3 / 2,7 / 3,2 / 1,9
3,1 / 2,5 / 3,1 / 2,1
Wydłużenie przy zerwaniu
- wzdłuż
- w poprzek
PN-EN ISO 1798:2009 [%]

99 / 120 / 106 / 75
91 / 100 / 104 / 90
Grubość w próbie ściskania
- dL 250Pa
- dB 2kPa
- dB 48kPa →2kPa
PN-EN 12431:2013-07 [mm]

3,9 / 5,0 / 6,0 / 7,0
3,7 / 4,8 / 5,5 / 6,7
3,7 / 4,7 / 5,5 / 6,6
Wytrzymałość na ściskanie
PN-EN 826:2013-07
W trakcie badania
Klasa odporności ogniowej
PN-EN 13501-1:2019-2
E
Współczynnik tłumienia dźwięku ΔLw
EN ISO 10140, EN ISO 717-2 [dB]
W trakcie badania
Współczynnik tarcia ślizgowegoW trakcie badania

FormaGrubośćWymiary rolki / płytyIlość w rolce / płycie
Rolka2 mm1,2 x 10 m12m2
Rolka3 mm1,2 x 10 m12 m2
Rolka4 mm1,2 x 10 m12 m2
Rolka5 mm1,2 x 10 m12 m2
Rolka6 mm1,2 x 5 m6 m2
Płyta8 mm1,2 x 1,0 m1,2 m2
Płyta10 mm1,2 x 1,0 m1,2 m2